Nätleverantörs problem 25th May 2018 09:15:00


Nät ägaren har global driftstörning. Felsökning pågår.