Störning på mailtjänsten 9th February 2019 19:00:00


Efter isp bytet har vi ej kunnat sätta PTR record på ip adressen till mailservern vilket resulterar till att vi ej kan skicka några mail.