Tjänsterna är nu återställda 29th October 2017 22:00:00


Alla tjänster är nu åter i normal drift och fungerar som dem ska. Bytet utav nät leverantör gick bra.