Storage byte till mailservern 9th February 2018 16:30:00


Mailservern ligger nere för tillfället då vi arbetar med att byta storage lösningen till mailservern, detta innebär att mailtjänsten kan vara offline till 2018-02-10 och kommer igång någon gång mellan 10.00 - 12.00.